fbpx

Leebe unekool perenõustajad

Õnne Liv Valberg

Olen Eesti Unekooli Ühingu asutaja, perenõustaja, koolitaja ja psühhosotsiaalse valdkonna coach.

Oman magistrikraadi sotsiaaltöös ning olen läbinud psühhosotsiaalse superviisor-coachi väljaõppe (ANSE standard).

Mul on laiapõhjalised töökogemused tervisedenduse, sotsiaalhoolekande ja ohvriabi valdkonnas nii spetsialisti, nõuniku kui juhina, samuti olen olnud pikka aega tegev pere- ja noortenõustajana, koolitajana ja grupijuhina erinevates organisatsioonides.

Olen omandamas ka magistrikraadi teenuste disainis ja juhtimises ning olen läbinud palju erinevaid erialaseid kursuseid ja koolitusi, mis on andnud täiendavaid teadmisi ja oskusi ka unenõustaja tööks. Lisaks lapse unega seotud teemadele koolitan lapsevanemaid ja spetsialiste ka lapse keha, tunde ja turvalisuse teemadel, lähisuhtevägivalla teemadel ning viin läbi tugigruppe naistele, kes kardavad käituda vägivaldselt või käituvad vägivaldselt lähisuhetes.

Unekoolitajaks õppisin 2013. aastal Soomes ning täiendan ennast järjepidevalt laste ja lapsevanemate und puudutavatel teemadel.

Lähenen pere vajadustele lahenduskeskselt ja süsteemselt. Esimesel kohtumisel hindan ära nii lapse kui kogu pere abi- ja toetusvajaduse ning sellele tuginedes on võimalik panna ühiselt kokku pere uneprojekt ja liikuda samm-sammult projekti toel perele sobivate lahenduste suunas. Minu jaoks on oluline, et muudatuste tegemisel oleks toetatud nii lapsed kui vanemad ise. Vajadusel pakun vanematele lisatuge ka teistel olulistel teemadel, milles oman pädevust. Eelistan esmalt pronkspaketi lahendust, mis võimaldab perel otsustada edaspidise koostöö soovi ja vajaduse.

Lapsevanemate nõustamise juures pean oluliseks ka isiklikke kogemusi, mille kaudu ma unenõustamise ja leebe unekooli meetoditeni jõudsingi. Olen kolme lapse ema ja minu isiklik kogemus näitab, et ühe pere laste temperament, unevajadus, rütmilisus ja rahunemisvõime võivad olla väga erinevad. Ka minu peres oli “unetu” laps, kes hakkas pikka ööund magama alles 2,5 aastaselt.

Unenõustaja Õnne Liv Valberg
Unenõustaja Merit Lilleleht

Merit Lilleleht

Olen Eesti Unekooli Ühingu asutaja ja leebe unekooli perenõustaja, unenõustaja, koolitaja.

Olen läbinud unekooli nõustajate koolituse Soomes Tuutulaulu Unekooli juures ning täiendanud ennast Eesti unearstide korraldatud erinevatel uneteemalistel kursustel.

 

Hoian end pidevalt kursis perede toetamise ja laste uneteemalise teooria ning parimate praktikatega ja tegelen igapäevaselt ka oma laste unekvaliteedi tagamisega.

 

Mul on magistrikraad sotsiaalteadustes ja olen omandatud ka lastekaitse eriala. Lisaks olen perenõustaja ja koolitaja vanemluse toetamise teemadel – viin läbi tõenduspõhise programmi “Imelised Aastad” koolitusgruppe lapsevanematele, toetan lastega töötavaid õpetajaid VEPA programmi mentorina ja koolitajana.

 

Laiem vaade positiivsele vanemlusele aitab toetada ka lapse unega tegelevaid vanemaid. Usun, et teisi aidates kasvame ka ise.

 

Olen lapsevanem ning meie pere lapsed on tänaseks juba asjalikud koolilapsed ning
magavad hästi, kuid mul on meeles titeaegsed magamata ööd. Leebe unekooli
meetodini jõudsin just tänu meie pere üleelamistele laste magamisharjumustega tegeledes.

Jana Põldver

Olen õppinud kõrgkoolis rakenduspsühholoogiat spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele. Töötanud pikalt jaemüügis ning koolitanud antud valdkonna inimesi.

 

Asendusõpetajana olen tunde andnud ka algklasside ōpilastele. Inimeste mõistmine ja nende vajaduste väljaselgitamine on minu töös alati suurt rolli mänginud.

 

Tütar on olnud minu suur inspiratsioon ja motivaator, et õppida une kohta rohkem ning leida kitsaskohtadele lahendusi. Olen põhjalik inimene, soovin vastuseid leida alati kõigele.

 

Uni on tähtsaim lapse vaimse ja füüsilise arengu jaoks ja seetõttu olen oma lapse hea unekvaliteedi tagamiseks alati parima tahtnud anda. Lapsevanemana mõistan perede väsimust ja jõuetust, kui unetunde napib.

 

Olen läbinud ka koolituse praktiliste töödega teemal “Lapse uni ja selle mõju pere toimetulekule”.

Unenõustaja Jana Põldver
Unenõustaja Leelo Vollmann

Leelo Vollmann

Olen unekooli perenõustaja, unenõustaja, koolitaja.

Mul on bakalaureusekraad sotsiaaltöös. Olen pikka aega olnud sotsiaalnõustaja erinevate organisatsioonide rehabilitatsioonimeeskondades. Töökogemust on spetsialistina sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpedagoogina hariduse valdkonnas ning laste juhendajana huvihariduse vallas. Hoian end pidevalt kursis perede toetamise ja laste uneteemalise teooria ning parimate praktikatega. Olen läbinud palju erinevaid erialaseid kursusi ja koolitusi, mis on andnud täiendavaid teadmisi ja oskusi ka unenõustaja tööks.


Lapsevanemate unenõustamise juures pean oluliseks ka isiklikke kogemusi. Olen nüüdseks kahe, juba täiskasvanud lapse ema ja minu isiklik kogemus on näidanud, et ühe pere laste unevajadus, rütmilisus ja rahunemisvõime võivad olla väga erinevad. Tuttavad on magamata ööd kui minu 1,2 aastase vanusevahega lastel vahetus öine ja päevane unerütm. Olen olnud sünnitusjärgses depressioonis, mis pärssis minu edaspidist elu- ja toimetuleku kvaliteeti. Tahan olla peredele julgustavaks toeks ja abiks une teemadega tegelemisel.

Maire Lilleberg

Olen unekooli perenõustaja, kokku olen nõustanud peresid ja lapsi üle 20 aasta.

Unenõustaja ja lapsevanemana tean, et uni on üks tähtsamatest nurgakividest nii lapse eakohase vaimse ja füüsilise arengu jaoks kui ka vanemate igapäevase toimetuleku ja üldise heaolu jaoks. Minu kahe lapse temperament ja unevajadus on olnud täiesti erinevad ning omast kogemusest tean, kui raske võib olla laste eripäradega arvestamine ning unerütmi ühtlustamine, seda enda üleväsimuse taustal. Head und ei vaja ainult lapsed vaid ka nende vanemad, et olla head emad-isad ning abikaasad õnnelikus suhtes.

 

Lapsi kasvatades on loomulik, et tuleb ette unevaeseid öid, kuid see ei tähenda, et lapsevanemad peaksid elama pidevas unevaeguses. Minu soov on olla toeks ning viia uneteadmised peredeni võimalikult varakult, ennetades unedefitsiidist üleväsimuse ja jõuetuse tekkimist. Selleks vaatame koos üle und mõjutavad tegurid, paneme kokku sobivad unepusle tükid ning töötame välja kogu pere vajadusi arvestavalt selge tegevusplaani sobivaimate lahendustega.

 

Olen omandanud lastekaitse eriala, läbinud mitmete teiste koolituste hulgas pere- ja lahenduskeskse teraapia ning vägivallatu suhtlemise koolitused. Samuti olen superviisor ja coach terviseedenduse- ja tugispetsialistidele. Täiendan end pidevalt nii laste kui perede uneteooria ning parimate praktikatega vaimse heaolu ja une teemat käsitletavatel koolitustel.

 

Lisaks toetan õpetajaid VEPA programmi mentorina ning tegutsen TORE koolitajana, et aidata viia lasteni eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi. 

Unenõustaja Maire Lilleberg
Maria Rozbaum

Maria Rozbaum

Olen õppinud ajakirjanikuks ning töötanud sel alal üle 20 aasta. Kaastööd olen teinud kõigile suurematele väljaannetele ning telekanalitele. Koolitamist alustasin umbes 10 aastat tagasi. Kõigepealt gümnaasiumi õpilased, nüüd tudengid ja erakliendid.

Praeguseks olen ettevõtja, lõin omaenda koolituskeskuse, mis pakub erinevaid teenuseid meedia alastest koolitustest sotsiaalmeedia sisuloomeni. Baum Koolituskeskuse kaudu jõudsin ka Leebe Unekooli pereni.

Meie enda peres kasvab kolm last ja seetõttu on Leebe unekooli tegemised minu jaoks väga südamelähedased.

Kuidas me kõik siia kokku jõudsime?

Nagu paljud lapsevanemad, lugesime ka meie ohtralt kõikvõimalikku kirjandust lapse arengu, kasvatamise ja une kohta. Põhjaliku teoreetilise kirjanduse läbitöötamise ja praktilise kogemuse põhjal oleme leidnud sobivaimad viisid laste uneharjumuste kujundamiseks – need on tunnustatud leebed unekooli meetodid.

 

Meie soov on abistada peresid ning aidata neil leida nii oma lapse kui kogu pere jaoks sobivaim unekooli meetod ja panna paika tegevusplaan selle rakendamiseks – lihtsamalt ja kiiremini, kui meie seda omal ajal tegime.

 

Tihti on nii, et noored lapsevanemad teavad küll teoorias, kuidas oleks õige lapsele magamisharjumusi õpetada, kuid sageli on nad selle jaoks liiga väsinud ja tulemuste osas kahtleval seisukohal. Ja isegi kui ollakse edukalt alustanud, on vaja aeg-ajalt head nõu ja tuge jätkamiseks. Siinkohal on abiks nõustamiskeskkond www.unekool.ee, mille kaudu anname teile vajalikke nõuandeid, abimaterjale ja tuge. Lisaks perede nõustamisele ja koolitamisele nõustame ja koolitame ka lastega töötavaid spetsialiste, et ka nemad oleksid teadlikumad lapse unest ja lapsevanemate toetamisega seotud võimalustest.

 

Enamikku väikelaste unehäiretest on võimalik lihtsate meetoditega (nt tõhusaks ja turvaliseks tunnistatud leebe unekooli meetodid) parandada ning lapsevanemad saavad sellega hakkama omal käel. Kuid esineb ka juhtumeid, kus magamishäire põhjus on meditsiiniline. Kahtluse korral konsulteerige alati eriarstiga või perearstiga, kes suunab teid vajadusel edasi vastava spetsialisti (nt neuroloog, allergoloog, unearst) juurde. Selle veebilehe sisu on koostatud teavitamise ja harimise eesmärgil ning ei asenda arstiabi.