fbpx

Leebe unekool

Leebe unekool on Eesti Unekooli Ühingu poolt registreeritud kaubamärk.

Juba 12 aastat on Eesti Unekooli Ühing pakkunud peredele nõustamist laste unemurede korral, samuti koolitusi nii peredele kui spetsialistidele. Oleme Eestis esimene organisatsioon, kes hakkas pakkuma peredele unenõustamist ja koolitusi lapse une teemadel. Oleme andnud välja ka esimese Eesti laste uneraamatu “Meie lapse uni”.

Leebe unekool pakub peredele nõu ja tuge lapse magamisharjumuste kujundamisel. Anname nõu, kuidas lapse ööpäevarütmiga kohanemist kiirendada ja võimalikke uneprobleeme ennetada. Aitame perel välja selgitada, mis võib olla lapse magamisprobleemide põhjusteks ning üheskoos leiame sobivaimad lahendused olukorra parandamiseks.

 

Oma töös lähtume leebetest unekooli meetoditest, mis on samaaegselt peresõbralikud, turvalised ja tõhusad. 

 

Individuaalselt abi ja koolitusi pakuvad erikoolituse läbinud pere- ja unenõustajad.

 

Meie teaduslikel uuringutel põhinevad meetodid on ennast praktikas tõestanud.

Uneprobleem ja unekool

Mida tähendab "Leebe unekool"?

Kõigepealt toome välja ühe olulise teadmise- leebe unekool ei ole nn “vanakooli unekool”, kus laps jäetakse üksinda oma tuppa nuttes “uinumist õppima”.
 
Nii lapsed kui täiskasvanud ärkavad öösel mitmeid kordi, kuid tavaliselt vajavad lapsed unne jäämiseks või taasuinumiseks täiskasvanu abi. 
 
Leebe unekool õpetab lapse vanema toel iseseisvalt uinuma teisel viisil kui ta senini on harjunud – ilma täiskasvanu aktiivse toe ja sekkumisteta. Leebe unekooli edukus sõltub  lapsevanema rahulikust meelest ja järjekindlusest. Seetõttu on oluline mõelda eelnevalt läbi leebe unekooli elluviimise plaan. Siin saavad olla toeks ja juhendajaks meie tiimi unenõustajad.
 
Leebet unekooli saab läbi viia kahel erineval viisil. Pikemaajalise leebe unekooli puhul tehakse väiksemaid muudatusi, näiteks muudetakse lapse õhtuseid uinumisharjumusi, kuid öistele ärkamistele reageeritakse nii nagu varem.
Kiirem viis muudatusteks on leebet unekooli läbi viia nii õhtul kui ka öösel, vajadusel ka päevaunede puhul. See sobib näiteks siis, kui ema/vanemad on väsinud või kurnatud ning puuduvad vajalikud ressursid lapse öiseks aktiivseks toetamiseks. See plaan nõuab vanemate eeltööd ja kindlat tegevuskava ja sellisel juhul soovitame kindlasti unenõustajate järjepidevat tuge. Leebel unekoolil on selleks hõbepaketi tellimise võimalus.
 
Sõna “unekool” tekitab paljudes lapsevanemates hirmu või segadust, sest pikka aega on sellega seostatud tegevust, kus laps jäetakse nutma, kuni ta väsimusest magama jääb (nn “vanakooli unekool”). Leebe unekooli kontseptsioon on aga teistsugune ja tegemist ei ole eelmainitud unekooliga! Põhimõtted ja meetodid on lapse- ja peresõbralikud ning kooskõlas unearstide ning meditsiinivaldkonna soovitustega. 
 
Leebe unekooli komponendid hõlmavad aspekte, mis on olulised lapse unekvaliteedi parandamiseks ja heaolu tagamiseks. Need on selged juhised lapsevanemale, paarisuhte toetamine, vanemate enesekindluse ja teadlikkuse tõstmine, vanemate ja lapse lähedussuhte tugevdamine, vajadusel leebe unekooli meetodite rakendamine.
Meetodite rakendamisel on üks põhimõte see, et kui laps hakkab nutma, siis minnakse tema juurde ja pakutakse turvalist toetust seniks kuni ta õpib ise vähehaaval uinuma. Seega iseseisev uinumine ei tähenda üksinda uinumist! Leebe unekooli meetodid hõlmavad erinevaid tunnustatud lähenemisviise ja vanematel on võimalus ise valida, mis on nende pere ja lapse jaoks sobivaimad. 
 
Leebe unekool parandab vanemate jaoks lootusetuna tundunud olukorda kiiresti, juba paari öö kuni nädala-paari jooksul, olenevalt eesmärkidest, meetoditest ja nende rakendamisest.
 
Uuringud kinnitavad, et leebel unekoolil on ka teised positiivsed mõjud lisaks lapse uinumis- ja magamisprobleemide lahendamisele, sest lapse päevane käitumine, vanemate meeleolu ja lapse ning vanemate vaheline lähedussuhe paranevad. 
 
Kui olete läbinud eduka leebe unekooli, ei tähenda see alati, et öised probleemid on lõplikult lahendatud. Laps kasvab, olukorrad muutuvad ning seetõttu võib olla vajalik ka tulevikus leebet unekooli korrata.  Kui esimene kord õnnestus hästi, siis tõenäoliselt on teine kord nii lapsele kui vanematele veelgi kerge

Eduvalem leebeks unekooliks:

Ära alusta leebe unekooliga kui:

Erikoolituse läbinud perenõustajad

Meie koolitajad

Unenõustaja Õnne Liv Valberg

Õnne Liv Valberg

Perenõustaja aastast 2010

Unenõustaja Merit Lilleleht

Merit Lilleleht

Perenõustaja ja mentor

Unenõustaja Jana Põldver

Jana Põldver

Perenõustaja ja mentor

Unenõustaja Leelo Vollmann

Leelo Vollmann

Perenõustaja ja mentor

Unenõustaja Maire Lilleberg

Maire Lilleberg

Perenõustaja ja mentor

Maria Rozbaum

Maria Rozbaum

Turunduse ja sotsiaalmeedia assistent

Korduma Kippuvad Küsimused

Kindlasti ei ole leebe unekooli läbiviimine ehk meetodite rakendamine kohustuslik. Soovitame kaaluda meetodite rakendamist juhul, kui lapsel on raskusi uinumisel (ei uinu tihtipeale 30 minuti jooksul) või ärkab öösel tihti ning seetõttu kannatab kogu pere heaolu. Soovitame hakata kujundama lapse uinumis- ja magamisharjumusi juba varakult, lähtudes kindlatest põhimõtetest või viia ellu väiksemaid samme (nt laps ei uinu rinna või pudeliga, kindlad õhturutiinid rahunemiseks vms).

Vajadusel on abiks meie perenõustajate konsultatsioon, kus kaardistatakse abi- ja toetusvajadus ning vanemate valmisolek muudatuste tegemiseks.

Positiivsed õhturutiinid on kõige esimene samm, mida on võimalik ette võtta rahulike ööde nimel. Eesmärgiks on luua lapsele rahulikud ja kindlad magamaminekutavad ehk rituaalid, mida ta naudib ja võtta need kasutusele õhtust õhtusse. Need aitavad nii lapsel kui kogu perel rahuneda ja luua turvalisuse.

Unerituaalide pikkuseks võiks olla 20-30 minutit ja koosneda neljast või viiest erinevast rituaalist, mis pakuksid positiivset lähedustunnet nii lapsele kui vanemale ja aitaksid last järk-järgult ette valmistada rahulikuks uinumiseks. Unerituaalide abil õpib laps ennast juba ise uinumiseks ette valmistama ja kogema magamaminekut meeldiva tegevusena.

Positiivsete õhturutiinide hulka kuuluvad järgmised sammud: kindel magamaminekuaeg igal õhtul; mugav ja rahulik koosolemine; ärritavate, ergutavate ja stressi tekitavate tegevuste vältimine enne und; samas järjekorras unerituaalide kasutamine.

Ole ka ise rahulik ja võtke kogu perega eesmärgiks luua selleks ajaks kõigi pereliikmete jaoks meeldiv keskkond. Koos lapsega müramine või arvutimängude mängimine võivad olla küll olla toredad, kuid unerituaaliks need kindlasti sobilikud ei ole.

Kui laps protestib magamaminekul, eriti uute uinumisharjumuste õppimisel, on see terve lapse tavapärane reageering olukorrale. Protest võib olla seotud ka üleväsimusega või sellega, et ta ei ole veel piisavalt väsinud. Siis võib proovida tema magamapanekuks kasutada “käpapuudutuse” meetodit või samas toas magamise meetodit. Vajadusel võib lapse võtta rahustamiseks sülle ning asetada ta rahunenult voodisse tagasi. Täpsemad juhised on saadaval meie materjalides ja selgitusi annavad ka unenõustajad.

Kui laps protestib järjekindlalt ja uni ei tule pika aja jooksul, võib võtta ta voodist välja ja panna uuesti voodisse 30 minuti kuni tunni jooksul. Järgmisel õhtul võiks panna lapse magama 510 minutit varem kui ta eelmisel õhtul uinus.

Järgmistel õhtutel võib magamaminekuaega sellest ajast veel veidi varaksemaks nihutada, kuni leiate lapse jaoks sobiva aja. Hommikul tuleks äratada laps tavapärasel ajal!

Beebi uni on ebaregulaarne kolm esimest elukuud. Kohanege üksteisega vabas rütmis, õppige tundma last ja tema temperamenti ning ärge püüdke vastsündinuid „treenida“. Kuna vastsündinu vajab toitmist üsna sageli, siis on arusaadav ka see, et tema uni on katkendlik, kestes sageli vaid paar tundi. Ole tema jaoks alati olemas, reageeri tema vajadustele, toida ja taga talle turvalisus ning püüa näpistada ka enda jaoks mõned lõõgastushetked. Vajadusel jaga hoolduskoormust teise vanemaga või palu appi turvaline lähedane.

Alates neljandast elukuust hakkavad teatud süsteemsusega arenema unerütmid. See on ka esimene võimalus unerütmi ja unetsükleid soovitud suunas mõjutada.

Meie soovitame leebe unekooli meetodeid kasutada alates kuuendast elukuust, kui laps on füsioloogiliselt selleks valmis ja saab juba ka tahket toitu. Siis ei ole näljatunne segamas tema võimet öösel katkematult magada.

Kui laps on juba 1-aastane või vanem, on leebe unekooli meetodite rakendamine juba märksa keerulisem. Siis peab arvestama ka lapse oskusega end ise liigutada, püsti tõusta ja “tralli teha”.

Õnneks on leebete meetodite hulgas ka selliseid, mis sobivad veidi suurematele lastele ning alati ei peagi meetodeid kasutama ning abi on juba väiksematest muudatustest (sobiv päevakava, piisav päevavalgus, selged õhturutiinid ja kokkulepped jms).

Enne kui alustate leebe unekooliga, veenduge:

1. Kas mu laps on terve?

2. Kas mu laps kaalub piisavalt, et ta võiks öiseid toidukordi vähendades või nendest hoopis loobudes terve öö rahulikult magada?

3. Kas mu laps on just omandanud uue oskuse või on tal käsil üleminek uuele arengustaadiumile?

4. Kas kõik olulised pereliikmed on leebe unekooli osas ühel meelel?

5. Kas meie järgneva nädala graafik võimaldab keskenduda lapse uue magamisoskuse õpetamisele?

Loomulikult on iga laps erinev. Enne kui otsustate alustada leebe unekooliga, veenduge, et lapsel ei ole terviseprobleeme, mis võivad rahulikku ööund segada. Alati on hea nõu pidada oma perearstiga, kes võib vajadusel korraldada veel täiendavad terviseuuringud.

Siirdudes kahele päevaunele, nihutatakse tavapäraselt esimest päevaund veidi edasi ning suurendatakse vajadusel esimese ja teise päevaune vahet. Selleks, et beebi ei oleks ööunne jäädes üleväsinud, nihutatakse ka ööune aega veidi varasemaks. Kõike seda tehakse järk-järgult, kuni saavutate sobiva päevakava.

Une täpne tähendus inimesele on veel ebaselge, kuid kindel on see, et uni on inimesele hädavajalik. Uuringute ja praktiliste kogemuste põhjal on teada, et unepuuduse all kannatav koolieelik võib olla rahutu, ärrituv ja keskendumishäiretega.

Sageneda võivad ka õnnetusjuhtumid, sest tähelepanuvõime on nõrgenenud. Väsinud kooliõpilastel esinevad õppimis- ja keskendumisraskused. Ka õnnetusjuhtumitesse sattumise tõenäosus on suurem kui koolieelikutel. 

Hea uni on vajalik, kuna:

1. Pikaajaline magamatus võib tekitada  eelsoodumust depressiooni väljakujunemiseks.

2. Väsimus võib tekitada probleeme paarisuhetes.

3. Unepuuduse tõttu väheneb meie võime õppida, õpitut meelde jätta, meenutada. Samuti väheneb meie võime infot vastu võtta, töödelda ja teavet taasesitada.

4. Kahjustub meie võime eristada olulisi asju ebaolulistest.

5. Magamatus mõjutab ka ainevahetust ja immuunsussüsteemi, krooniline unepuudus võib tekitada ka hormonaalseid muutusi.

6. Unepuudus võib olla laste füüsiliste ja käitumisprobleemide põhjustajaks.

Ebapiisav uni mõjub laste toimetulekuvõimele lasteaias ja koolis, huvitegevustes ja sotsiaalsetes suhetes.

Jah, koolilaste uni ja uneprobleemid vajavad eraldi lähenemist ning pakume nõustamist ja koolitusi ka koolilaste vanematele ja koolilastega tegelevatele spetsialistidele.

VANUSÖÖUNEDPÄEVAUNEDKOKKU
1 nädal8,5 h4 x (kokku 8 h)16,5 h
4 nädal8,5 h3 x (kokku 7 h)15,5 h
3 kuud10 h3 x (kokku 5 h)15 h
6 kuud11 h2 x (kokku 3,5 h)14,5 h
9 kuud11> h2 x (kokku 3 h)14 h
12 kuud11> h2 x (kokku 2 h)13> h
18 kuud11,5 h1 x (kokku 1,5 h)13 h
2 aastane11,5 h1 x (kokku 1,5 h)13 h
3 aastane11 h1 x (kokku 1 h)12 h
4 aastane11,5 h
6 aastane10> h
9 aastane10 h

Lapse unemurede puhul on võimalik pöörduda erinevate unenõustajate poole. Soovitame tutvuda unenõustajate taustaga ja lähenemisviisidega Eesti Unenõustajate Liidu kodulehel. Iga pere on erinev, vanemate ootused ja kasvatusfilosoofia on erinevad ning kõigile ei sobi samasugune lähenemine. 

Kui soovite võtta ühendust meie tiimi kuuluva unenõustajaga, siis kindlasti tutvuge eelnevalt meie kodulehel oleva infoga ja Leebe unekooli põhimõtetega. Kui need teile sobivad, siis oleme alati valmis teile abiks ja toeks olema. Kui arvate, et teie perele sobib mõni teine, alternatiivne lähenemine, siis tehke julgelt valik vastava unenõustaja kasuks.

Kui olete nö kahevahel, siis soovitame esialgu valida meie pronkspaketi, mille raames selgitame välja teie lapse ja pere abi- ja toetusvajaduse. See annab teadmise, kas ja milliseid muudatusi võiksite edaspidi teha kas meie toel, iseseisvalt või teiste unenõustajate toel.

Oluline on teada, et otsuseid ja muudatusi peab pere tegema lõpuks ikkagi ise 🙂