fbpx

Juriidiline info

Eesti Unekooli Ühing

Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal eesmärgiga arendada ja osutada leebe unekooli teenust. Eesmärgi täitmiseks osutame peredele leebe unekooli teenust, nõustame lapsevanemaid, korraldame lapsevanematele ja spetsialistidele koolitusi ja teabepäevi ning töötame välja infomaterjale.

 

Eesti Unekooli Ühing on patenteeritud kaubamärgi “Leebe unekool” omanik.

 

Juhatuse liikmed: Õnne Liv Valberg ja Merit Lilleleht.

 

Eesti Unekooli Ühing on täiendkoolitusasutus, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 153301.

 

Õppekava nimetus: Lapse uni
Õppekava kogumaht: 8 akadeemilist tundi

 

Unekooli õppekorralduse alused

Rekvisiidid

Meie Põhikiri

Majandusaasta aruanded:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022     

Järgime annetuste kogumise head tava.

Projektid

Projekt: „Koolituste läbiviimine projekti nr RE.3.01.19-0560 “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine“ III taotlusvooru 2020 – 2022 raames“

 

Projekti kestvus: 01.02.2020-31.01.2022

 

Projekti perioodi jooksul viime läbi neli täiendkoolitust (üks koolitus 8 ah, kokku vähemalt 60 koolitujat) spetsialistidele, kes perede paremaks abistamiseks vajavad lisateadmisi unehügieenist, laste une eripäradest ja une seosest pere vaimse tervise ja toimetulekuga.

 

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium ja koolituste läbiviimist kaasrahastab Tallinna Haridusamet.

Projekt: „Koolitusprogrammi väljatöötamine uute perenõustajate koolitamiseks ja uute perenõustajate koolitamine“ projekti nr RE.3.01.19-0554 raames.

 

Projekti kestvus: 01.02.2020-28.02.2022

 

Projekti raames töötatakse välja koolitusprogramm uute perenõustajate koolitamiseks. Esmakordselt koolitatakse välja uued professionaalsed perenõustajad, kes osutavad lapsevanematele leebe unekooli teenust üle-Eestiliselt eesti, vene ja inglise keeles.
Projekti rahastab Sotsiaalministeerium.

Projekti eesmärk oli Unekooli olulise arenguhüppe saavutamine läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise. Unekool pakub lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele. 

Tähtsamad tulemused: 

Lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkond www.unekool.ee on terviklik, sihtgruppide vajadustele vastav, arusaadav ja külastatav. Koduleht on kasulik nii lapsevanematele (beebid, mudilased) kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.

 

Lasteaedade personali teadmised lapse unest, lapsevanemate toetamise viisidest on tõusnud.

 

Erinevad osapooled (lasteaiad, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused) on teadlikud projekti tegevustest ning tulemustest ning lapse unega seotud väljakutsed on saanud vajaliku tähelepanu.


Toetussumma: 11 935,00 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

01.04.-31.12.2015 viisime ellu projekti Tegus unekool lapsevanemate toetajana ja paarisuhte tugevdajana. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti eesmärgiks oli Eesti Unekooli Ühingu kui lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonna www.unekool.ee haldaja oluliselt paranenud tegutsemisvõimekus ning -keskkond. Projekti olulisemad tegevused on teenuste kvaliteedi parandamine, teenuste kättesaadavuse parandamine ning kogukonna kaasamine.

Koostööpartnerid

Eesti Unemeditsiini Selts

Eesti Unemeditsiini Selts on meie hea koostööpartner. Selts ühendab unemeditsiiniga tegelevaid spetsialiste (arste, teadlasi, psühholooge jne).

Haabersti Linnaosa Valitsus

Haabersti LOV-ga koostöös oleme korraldanud vestlusringe ja loenguid linnaosa lapsevanematele. Samuti oleme osalenud vahvatel üritustel Mini-SOS oma uneteemalise punktiga. Linnaosa on abiks olnud koolituste korraldamisel linnaosa lasteaiaõpetajatele.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on meie koostööpartneriks Unekooli informatsiooni jagamisel linna hoolekandeasutuste personalile ja lapsevanematele. Koostöös ametiga oleme saanud kasutada ruume koolituspäevade läbiviimiseks.

MTÜ VAITER

MTÜ VAITER soovib kogu teie perele toimetuleku ja tasakaalu leidmisel abiks olla, pakkudes programmi “Hoolivad isad” isadele ja toetust emadele, kes vajavad lisajaksu ja tasakaalu hoidmist, et tulla paremini toime igapäevaelus. Pakutakse ka psühholoogilist nõustamist ja loovteraapiat “Töö saviväljal” meetodil, samuti koolitusi ja grupitöid lapsevanematele, spetsialistidele ja lastele-noortele.

Jõhvi linn

Jõhvi linn on meie pikaajaline koostööpartner. Märkimisväärne on see, et Jõhvi linn on praeguseks veel ainsa kohaliku omavalitsuse üksusena teadvustanud väikelaste vanemate nõustamise vajalikkust ning rahastanud ka meie perenõustamise teenust. Tänu sellele on saanud abi ja tuge ka need pered, kellel puuduvad rahalised vahendid ise unekooli teenust tellida.

Torela mängutuba

Torela on uus ja põnev mängutuba Põhja-Tallinnas, Telliskivi ja Ristiku tänava ristmikul, Kalamaja ja Pelgulinna vahel. Telliskivi Loomelinnaku vahetus läheduses. Seal saab tähistada sünnipäevi, lustida mänguhommikutel ja teemaõhtutel ning sügisest saab osa võtta põnevatest huviringidest. Mängutoas on tegevust 0-8aastastel lastel.

Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja perekeskus

Perekeskus on meie koostööpartneriks beebivanematele vestlusringide korraldamisel.

Pärnu Haigla Perekool

Perekool on meie koostööpartneriks beebivanematele vestlusringide korraldamisel.

Väiksed Sammud kogukond Pärnus

Keskus on meie koostööpartneriks beebivanematele vestlusringide korraldamisel.

Kotiunikoulu Tuutulaulu

Kotiunikoulu Tuutulaulu nõustaja Minna Kuosmanen on pikaajalise unekooli nõustaja kogemusega praktik. Ta on meie unekooli mentoriks ning on lubanud ka keerukamate juhtumite puhul oma nõuga abiks olla.

Mariken Nikker Photography

Fotograaf Mariken Nikker on unekooli hea partner, kelle tehtud vahvaid ja kvaliteetseid pilte lastest ja peredest on võimalus kasutada ka unekoolil nii kodulehel kui infomaterjalides. Mariken pakub võimalust tellida unekooli klientidel fotosessioon soodsamalt, öeldes salasõna „Unekool“.

Reach for Change ja TV 3

“Laste rõõm“ on TV3-e ja Reach for Change-i poolt algatatud konkurss, mis toetab ettevõtlikke inimesi, kellel on konkreetne idee ja valmisolek Eesti laste elu paremaks muuta. Unekool pälvis 2015. aastal Laste Rõõmu konkursil arengutoetuse.

Loonalaps/Margit Laanpere

Margit Laanpere on unekooli kaisunukkude autor ning Loonalapse waldorfstiilis käsitöönukkude looja. Loonalapse nukud on looduse- ja lapsesõbralikud, läbinisti naturaalsetest säästlikest materjalidest, kavaliteetsed ja kestvad, soojad ning loomulikud.

SleepAngel. The Pillow with a Filter

SleepAngel® on maailma puhtaim vooditoodete sari (padi, madrats jt), millel on tõestatud võime blokeerida pisikuid, baktereid ja allergeene. Intelligentne kattematerjal on vedelikukindel, samas hingav ega aja higistama ning on äärmiselt kergesti puhastatav. Toodete sisu ei saastu, peale pinna puhastamist jälle nagu uus.