Kaisunukk

Eesti Unekooli Ühing

Eesti Unekooli Ühing
Registrikood:   80342789
E-post: info@unekool.ee
Telefon: 5222807 Merit Lilleleht
56358318 Õnne Liv Valberg

Arveldusarve nr EE072200221055566763
 
Eesti Unekooli Ühing loodi 2012. aastal eesmärgiga arendada ja osutada leebe unekooli teenust. Eesmärgi täitmiseks osutame peredele leebe unekooli teenust, nõustame lapsevanemaid, korraldame lapsevanematele ja spetsialistidele koolitusi ja teabepäevi ning töötame välja infomaterjale.

Juhatuse liikmed: Õnne Liv Valberg ja Merit Lilleleht. 

Põhikiri
Majandusaasta aruanded (2013, 2014, 2015, 2016 )

Kinnitus eetiliste põhimõtete järgimise kohta

Eesti Unekooli Ühing on täiendkoolitusasutus, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 153301. 

Õppekava nimetus: Lapse uni

Õppekava kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: lastega töötavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, peretöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad), kohalikud tervisedendajad ning teised lastega töötavad spetsialistid ja teemast huvitatud.

Koolituse sisu: Une olulisus pere toimetulekutegurina. Laste une eripärad. Magamiskeskkond, unevajadus, enamlevinud unehäired. Unekool kui uudne meetod Eestis väikelastega perede toetamiseks. Vanemluse ja pere toimetulekuvõime toetamise võimalused spetsialistile. 

Koolituse tulemus osalejale: 
•    Teab põhiinfot laste une eripärade kohta;
•    Oskab märgata ja tähtsustada une seost pere toimetulekuga;
•    On informeeritud sekkumise ja abi andmise võimalustest;
•    On ise teadlikum abistaja / nõustaja / partner / lapsevanem.

Meetodid:  loeng,  grupitööd, arutelud.

Õppekeel: eesti keel

Koolitajad

Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg on lapsevanematele suunatud nõustamis-keskkonna www.unekool.ee perenõustajad ja koolitajad, leebe unekooli meetodi maaletoojad. Nad on läbinud unekooli nõustajate väljaõppe Soomes ning täiendanud ennast Eesti unearstide poolt läbiviidud erinevatel uneteemalistel kursustel. Nad on Eestis esimese laste uneteemalise raamatu „Meie lapse uni. Praktiline teejuht lapsevanematele kuni 7 aastase lapse unemaailma“ autorid.
 
 
 

Võta meiega ühendust:

 
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT