Kaisunukk

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2016

01.04.2016 - 28.02.2017 viisime ellu projekti „Unekooli arenguhüpe läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise – beebidest mudilasteni“. 

Projekti eesmärk on Unekooli olulise arenguhüppe saavutamine läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise. Unekool pakub lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele. 

Tähtsamad tulemused: 
  • Lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkond www.unekool.ee on terviklik, sihtgruppide vajadustele vastav, arusaadav ja külastatav. Koduleht on kasulik nii lapsevanematele (beebid, mudilased) kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.
  • Lasteaedade personali teadmised lapse unest, lapsevanemate toetamise viisidest on tõusnud.
  • Erinevad osapooled (lasteaiad, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused) on teadlikud projekti tegevustest ning tulemustest ning lapse unega seotud väljakutsed on saanud vajaliku tähelepanu.

 
Viisime läbi 5 praktilist koolituspäeva (maht kokku 40 akadeemilist tundi), millest sai osa võtta 69 osalejat - lasteaedade õpetajad, lastekodude ja turvakodude õpetajad ja kasvatajad, tugipersonal, lapsevanemad. 

Koolitusel osalejad koostasid ka praktilise kodutöö - kuidas reaalselt parandada laste uneolukorda. Koolitusel tekkinud ideed ja tagasiside on leitav SIIT. 

Mõõtsime ka laste arvu, kelleni koolituse kaudu otseselt jõudsime, saime selleks 573 last. Meie projekti eesmärgiks oli just jõuda beebiperede juurest ka lasteaiaealiste lasteni. Palusime koolitusel osalejatel märkida üles laste vanus ja arv, kellega nad otseselt kokku puutuvad ning kellele saavad koolitusel omandatud teadmised kasu tuua. Tulemused näitavad, et saavutasime oma eesmärgi ja kõige rohkem lapsi oli just vanuses 2-6. 


                                       


Koolituspäevad viisime läbi Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti lahkel toel. Täname ruumid kasutamise võimaluse eest ka Tallinna Vaimse Tervise Keskust ja Tallinna Meelespea lasteaeda - SUUR AITÄH!

Toetussumma: 
11 935,00 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital - SUUR AITÄH!


 
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT