Kaisunukk

Projektid

01.04.2016 - 28.02.2017 viime ellu projekti „Unekooli arenguhüpe läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise – beebidest mudilasteni“. 

Projekti eesmärk on Unekooli olulise arenguhüppe saavutamine läbi tegevusvõime suurenemise ja sihtgrupi laiendamise. Unekool pakub lisaks beebiperedele ja väikelastega peredele nõustamist ja tuge ka uuele sihtrühmale – lasteaiaealiste laste vanematele ning lastega töötavatele spetsialistidele. 

Tähtsamad tulemused: 
 • Lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkond www.unekool.ee on terviklik, sihtgruppide vajadustele vastav, arusaadav ja külastatav. Koduleht on kasulik nii lapsevanematele (beebid, mudilased) kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.
 • Lasteaedade personali teadmised lapse unest, lapsevanemate toetamise viisidest on tõusnud.
 • Erinevad osapooled (lasteaiad, lapsevanemad, kohalikud omavalitsused) on teadlikud projekti tegevustest ning tulemustest ning lapse unega seotud väljakutsed on saanud vajaliku tähelepanu.

Toetussumma: 11 935,00 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
01.04.-31.12.2015 viisime ellu projekti Tegus unekool lapsevanemate toetajana ja paarisuhte tugevdajana. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti eesmärgiks on Eesti Unekooli Ühingu kui lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonna www.unekool.ee haldaja oluliselt paranenud tegutsemisvõimekus ning -keskkond. Projekti olulisemad tegevused on teenuste kvaliteedi parandamine, teenuste kättesaadavuse parandamine ning kogukonna kaasamine.

Projekti sisulised tegevused:
 • e-unekooli nõustamine
 • konsultatsioonid
 • koolitused. 


Koolitused:

03.08.2015 Arengukeskuses Avitus
25.09.2015 LTKH Pelgulinna Sünnitusmajas
02.10.2015 LTKH Pelgulinna Sünnitusmajas
21.10.2015 Arengukeskuses Avitus
22.10.2015 Arengukeskuses Avitus
06.11.2015 LTKH Pelgulinna Sünnitusmajas
07.11.2015 Haabersti Vaba Aja Keskuses
12.11.2015 Haabersti Vaba Aja Keskuses

Tagasiside koolitustele:

 
 • Alguses tulin koolitusele seoses oma lasteaiarühma lastega, kuid sain lisaks ka teadmise, et pean ise võtma vastutuse ka oma laste une eest.
 • Mulle meeldis paarisuhte esiletoomine. Sain mitu uut head mõtet seoses oma paarisuhtega, millele ma varem ei osanud ise tähelepanugi pöörata. Aitäh!
 • Sain selguse, et lapse emotsioonide väljaelamine on OK. 
 • Täname huvitava koolituse eest. Oleme kuuldust innustatud ja võtsime plaaniks meie lasteaiarühmades teha uurimistöö laste une kohta. Tore on see, et me suutsime ka kolleegides teema vastu huvi äratada. Soovime teile jõudu nii vajaliku teemaga tegelemisel!
 • Tänan nii südamliku ja sooja koolituse eest! Õhkkond oli suurepärane!
 • Mina võtsin koolituselt palju kaasa. Seda nii isiklikus plaanis kui ka tööalaselt. Tööalaselt sai mälu ja teadmisi värskendatud, et ka lastevanemaid kindlamalt juhendada ja teavitada une vajalikkusest. Enda jaoks võtsin kaasa oskusi, kuidas minu enda unekvaliteeti veelgi paremaks muuta, sh teadmine, et minu uneaeg on püha ja ma ei pea selle pikkust teistele põhjendama. Ka suhete osa loengust tuleb lastevanematega töötamisel kasuks ning ennekõike pani mind mu enda suhteid analüüsima. Olen ääretult tänulik selle päeva eest!
 • Tänud huvitava päeva eest. Saatsin oma rühma vanematele edasi unekooli lingi ja infokirja, et osalesin unekooli teabepäeval. Oma paarilisele ja õpetaja abile andsin suusõnaliselt edasi oma muljeid. Kodus vaatasin üle oma magamamineku rituaalid ja pean neis olema järjekindlam.
 • Suur tänu toreda koolituse eest. Mõtteid sain väga palju, kohe järgmisel päeval tulid "unetud" kolleegid uurima, mida räägiti. Kui oma kodus, oma lapsele oleme vähemalt kooli ajal püüdnud enam - vähem kindlad kellaajad tagada, siis oma klientidele on palju rääkida. Aitäh!


Kontakt: info.unekool@gmail.com
Project title: Active Sleeping school as parents supporter and enhancer in intimate relationships

Project promoter (organization): Estonian Association of Sleeping School

Project summary  

The project is required to support the parents' rearing difficult period. The project aim is to raise awareness among parents. The project improve quality of service, the staff goes through the training, four training programs for children and parents will be developed and conducted, also network seminar, increasing of Facebook community and analysis the parents feedback. 

The project beneficiaries are the parents and professionals working with children - kindergarten and class teachers, social workers, social educators, child protection workers, family nurses, family workers and other social, educational and health care practitioners. The project collaborates with a variety of health, social and educational institutions.
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT