Kaisunukk

Milline unekool meile sobib?

Lapse uinumisprobleemide ja öiste ärkamiste puhuks on olemas erinevaid lahendusi. Paljud tegevused sobivad suuremale osale peredest, näiteks meeldivate ja rahustavate õhturutiinide kasutusele võtmine.
 
Kõik inimesed ja pered on erinevad ning seetõttu võivad pered teha laste uneprobleemide lahendamiseks erinevaid otsuseid.
 
Vanemate soovid on erinevad ja jagunevad põhiliselt kolmeks:
  • Soov muuta lapse käitumist kiiresti, soovitavalt kuni ühe nädala jooksul.
  • Ollakse valmis aeglasteks samm-sammult toimuvateks muudatusteks, laps ei tohiks jääda üksinda nutma.
  • Ollakse meelsamini valmis kannatama ära lapse uinumisprobleemid ja öised ärkamised, kui üritada neid vägisi muuta. 
Lapse uinumisprobleeme on kindlasti lihtsam lahendada mitmekesi, kui üksinda. Seetõttu võiks võtta arvesse vanemate ajaressursse- kas mõlemal on selleks piisavalt aega ja tahtmist?
Kas võimalusel saaks kasutada lapsega tegelemisel või unekooli läbiviimisel lähedaste abi? On suurepärane, kui mõlemad vanemad või ka lähedased saavad viia läbi unekooli koos või kordamööda, teineteist toetades.
 
Kui olete valinud perele ja olukorrale kõige sobivama meetodi ja olete kindlad, et unekooli läbiviimine on vajalik, ärge enam kahelge ja jääge endale kindlaks. Ainult otsuses kindel olles saad olla rahulik ja kannatlik ning seda tunnetab ka Sinu laps. Täiskasvanu peab võtma unekoolitajana otsusetegija ja „õpetaja“ rolli, et laps tunneks ennast turvaliselt unekooli „õpilasena“.
 
Ka kõige leebema unekooli jooksul võib Sinu laps mingil määral nutta- see on reaktsiooniks toimuvale muutusele, sest lapselt on võetud tuntud ja turvaline olukord ning uue olukorraga on tarvis kohaneda ja uusi oskusi omandada. Ka kõndimist õppiv laps võib mõnikord kukkuda,  haiget saada ja nutta. Sama on uinuma õppimisega.
 
On inimesi, kes arvavad, et unekool on lastele kahjulik või ei sobi kokku nende kasvatusfilosoofiaga. Võib olla, et ka lapsevanemad on selles osas erinevatel seisukohtadel. Sel juhul oleks mõlemal vanemal vajalik panna kirja kõik plussid ja miinused ning leida koos sobiv lahendus. Võimalik on pöörduda meie unekooli nõustaja poole.
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT