Kaisunukk

Mis on leebe unekool?

Eesti Unekooli Ühingu tegevusprintsiibid on dialoog, avatus, usalduslikkus, paindlikkus, individuaalsus, kasvatuspartnerlus, lapse huvide kaitsmine.

Leebe unekool on mõeldud tervetele ja eakohase arenguga lastele, kes ei vaja enam öist söötmist.

Iga inimene, nii laps kui täiskasvanu, ärkab öösel mitmeid kordi. Kui laps ei suuda iseseisvalt ööunne jääda või taas uinuda, vajab ta selleks täiskasvanu abi. Üheks turvaliseks võimaluseks on koduse leebe unekooli läbiviimine. Leebe unekooli eesmärgiks on muuta lapse uneassotsiatsioone ja õpetada laps uinuma ilma täiskasvanu abita. Sõna „kool“ viitab, et tegemist on õppimisega - laps õpib uinuma teisel viisil, kui ta on seni harjunud. Leebe unekooli läbiviimine õnnestub, kui lapsevanem teeb seda järjekindlalt ja rahulikult, samas aga alla andmata. 
Leebet unekooli saab läbi viia kahel erineval viisil. Pikemaajalise leebe unekooli puhul muudetakse lapse õhtuseid uinumisharjumusi, kuid öistele ärkamistele reageeritakse nii nagu ennegi. Sel juhul ärkab laps tavaliselt ka öösel harvem. Kiirem ja raskem viis on viia leebe unekool korraga läbi nii õhtul kui ka öösel.
Paljudes lapsevanemates tekitab sõna „unekool“ hirmu või segadustunnet, sest sellega on pikka aega seostatud tegevust, kus laps jäetakse üksinda nutma seni, kuni ta väsimusest magama jääb. See ei pea kindlasti nii olema! Unekooli meetodeid on erinevaid, kuid leebe unekooli meetodite kasutamise üheks põhimõtteks on, et kui laps hakkab nutma, siis minnakse tema juurde. Lapsele pakutakse kogu protsessi jooksul turvalist toetust, kuni ta õpib ise vähehaaval uinuma. Vanematele lootusetusetunnet tekitanud olukord paraneb tavaliselt eduka leebe unekooli läbiviimisel kiiresti. Leebe unekooli läbiviimiseks peaks planeerima umbes nädala, kuid tihti võib olukord paraneda juba paari öö järel. 
Uuringud kinnitavad, et leebel unekoolil on ka teised positiivsed mõjud lisaks lapse uinumis- ja magamisprobleemide lahendamisele - paranevad lapse päevane käitumine, vanemate meeleolu ja lapse ning vanemate vaheline lähedussuhe. 

Ära alusta leebe unekooliga, kui:
 • laps on noorem kui kuuekuune;
 • sa ei ole kindel, et lapse öised ärkamised on seotud mõne terviseprobleemi või haigusega;
 • laps sööb päeval vähe;
 • lapsel ei ole välja kujunenud kindel ööpäevarütm;
 • lähitulevikus on tulemas suuremad elumuutused;
 • lähete reisile või kuhugi mujale, kus lapse magamiskoht on tavalisest erinev;
 • lapsevanemad ei ole teinud kindlat ja ühist otsust unekooli läbiviimiseks, ei ole leidnud lapsele ja kogu perele sobivat unekooli meetodit;
 • unekooli läbiviimiseks puudub julgus või järjekindlus.

Et leebe unekool õnnestuks:
 • ole ise rahulik ja kannatlik, sest laps reageerib sinu hoolivusele;
 • paku lapsele päevasel ajal piisavalt hellust ja füüsilist lähedust;
 • ära anna lapsele magamapaneku ajal süüa. Kui laps jääb süües magama, siis ärata ta uuesti hellalt ja vii ta oma voodisse. Tuttav mänguasi, unelaul või lutt aitab teda rahustada;
 • laps võib alguses reageerida unekoolile nutuga, kuid vanemate lähedus ja toetus aitavad harjuda uute uinumismeetoditega;
 • kindel päevarütm on koduse unekooli õnnestumisel väga tähtis; 
 • mõned alla üheaastased lapsed võivad vajada vastu hommikut veel ühte söögikorda.
 
Kui olete läbi viinud eduka leebe unekooli, ei tähenda see alati, et öised probleemid on lõplikult lahendatud. Laps kasvab, olukorrad muutuvad ning seetõttu võib uneprobleemide lahendamiseks kaaluda uue unekooli läbiviimist. Kui esimene unekool õnnestus hästi, siis tõenäoliselt on teine kord nii lapsele kui vanematele veelgi kergem.
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT