Kaisunukk

Koolitus: LAPSE UNI JA SELLE MÕJU PERE TOIMETULEKULE

Tagasi

LAPSE UNI JA SELLE MÕJU PERE TOIMETULEKULE

Aeg: 4. november 2017 kell 10-17
Koht: Saku Päevakeskus, Pargi 27, Saku, Harjumaa
 
Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: lastega töötavad spetsialistid (sotsiaaltöötajad, õpetajad, õpetaja abid, kasvatajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid, peretöötajad, pereõed, hoolekandeasutuste töötajad), kohalikud tervisedendajad ning teised lastega töötavad spetsialistid ja teemast huvitatud.

Koolituse sisu: Une olulisus pere toimetulekutegurina. Laste une eripärad. Magamiskeskkond, unevajadus, enamlevinud unehäired. Unekool kui uudne meetod Eestis väikelastega perede toetamiseks. Vanemluse ja pere toimetulekuvõime toetamise võimalused spetsialistile.

Koolituse tulemus osalejale:
•         Teab põhiinfot laste une eripärade kohta;
•         Oskab märgata ja tähtsustada une seost pere toimetulekuga;
•         On informeeritud sekkumise ja abi andmise võimalustest;
•         On ise teadlikum abistaja / nõustaja / partner / lapsevanem.

Meetodid:  loeng,  grupitööd, arutelud.
Õppekeel: eesti keel
Grupi suurus: kuni 20 inimest
Hind osalejale: 76 EUR

Koolitajad

Merit Lilleleht ja Õnne Liv Valberg on lapsevanematele suunatud nõustamis-keskkonna www.unekool.ee perenõustajad ja koolitajad, leebe unekooli meetodi maaletoojad. Nad on läbinud unekooli nõustajate väljaõppe Soomes ning täiendanud ennast Eesti unearstide poolt läbiviidud erinevatel uneteemalistel kursustel. Nad on Eestis esimese laste uneteemalise raamatu „Meie lapse uni. Praktiline teejuht lapsevanematele kuni 7 aastase lapse unemaailma“ autorid. 
ESILEHT UNEKOOLI FILOSOOFIA PERELE SPETSIALISTILE KONTAKT